Simplex

Usluge outsourcing-a

Ljudski resursi

Planiranje i organizovanje zaposlenih
  • Procjena potreba za ljudima i planiranje razvoja i rukovođenja ljudima
  • Analiza posla, izrada profila zahtjeva, sistematizacija radnih mjesta
Pribavljanje zaposlenika
  • Regrutacija kandidata za menadžerske pozicije („head hunting“)
  • Regrutacija kandidata iz obrazovnih institucija za obavljanje prakse u organizaciji
  • Inicijalna selekcija kandidata na osnovu prikupljenih prijava
  • Izrade i vođenja elektronskog registra samoinicijativno prijavljenih kandidata samo za Vašu organizaciju
  • Pretraživanja i korišćenja našeg elektronskog registra/baze samoinicijativno prijavljenih kandidata
  • Evaluacija obavljenog procesa regrutacije u organizaciji
  • Obezbjeđivanje dovoljnog broja potencijalnih kandidata za posao
  • Analiza biografija, intervjuisanje, procjena, selekcija, zapošljavanje
  • Psihološka procjena potencijala kandidata za rukovođenje
Razvoj zaposlenih
  • Planiranje i realizacija procesa prilagođavanja zaposlenog u novoj radnoj sredini
  • Analiza postojećeg stanja kompetencija, određivanje sadržaja i prioriteta i kreiranje plana obuke zaposlenih
Održavanje zaposlenih
  • Primjena metodologije rješavanja konflikta i vraćanje harmonije među članove tima.

Sve usluge: