Simplex

Usluge konsaltinga

Strategija i rukovođenje

Poslovno planiranje
  • Definisanje KPI, postavljanje IT strukture, vizuelizacija izvještaja
  • Određivanje svrhe, vizije, misije postavljanje dugoročnih ciljeva
  • Metoda poslovnog planiranja i definisanja SMART ciljeva
  • Podjela ciljeva na periode, kupce, kategorije proizvoda
  • Izrada budžeta, analiza, kvartalne procjene i godišnja projekcija

Ljudski resursi

Pribavljanje zaposlenika
  • Definisanje procesa regrutacije, izrada procedura, obuka ljudi u primjeni
Razvoj zaposlenih
  • Kako uvesti novog zaposlenog u organizaciju da se dobro osjeća od početka i ukratkom roku da doprinos rezultatima posla

Rukovođenje

Kontroling
  • Definisanje jasnih očekivanja od zaposlenih, postavljanje standarda uspješno realizovanog cilja ili zadatka, kreiranje KPI-eva
  • Kreiranje i uvođenje procesa mjerenja u kontrolingu
  • Izrada i primjena algoritama i mjera za analizu i pripremu podataka za izvještavanje
  • Kreiranje i uvođenje procesa izvještavanja, obuka rukovodilaca o prilagođavanju, tumačenju ikorišćenju izvještaja

Tehnologija

IT Alati
  • Licenciranje, instalacija i osnovna obuka za korišćenje najpopularnijih aplikacija
  • Instalacija, priprema podataka, kreiranje DATA modela i vizuelizacija
  • Instalacija, priprema podataka, kreiranje DATA modela i vizuelizacija

Sve usluge: