Simplex

Usluge ispitivanja

Ljudski resursi

Održavanje zaposlenih
    • Provođenje ankete o zadovoljstvu poslom kod zaposlenih i dostavljanje izvještaja o rezultatima ankete
  •  

Sve usluge: